Wsparcie produkcji


Jesteśmy przygotowani na przejęcie odpowiedzialności za wyznaczoną część procesu produkcyjnego. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach gdy firma musi się zmierzyć się z:

– Uruchomieniem produkcji nowych wyrobów
– Wzrostem/spadkiem zamówień
– Reorganizacją procesu produkcyjnego
– Koniecznością zwiększenia efektywności produkcji

Zapewniamy wykwalifikowanych pracowników na linie produkcyjne i magazyn.
Realizujemy outsourcing prostych usług podmontażu detali.
Prace realizujemy na terenie zakładu lub we własnych magazynach.

Minimalizujemy ryzyko związane z okresowym wahaniem wielkości produkcji.
Oferujemy pełną opiekę logistyczną obsługiwanego procesu.