KARIERA

Odkryj swoją przyszłość z QCIS — dołącz do naszego zespołu, gdzie tworzymy innowacyjne rozwiązania, rozwijamy nowe umiejętności i prosperujemy w inspirującym środowisku biznesowym.

Magazynier

Dołącz do zespołu QCIS. Magazynier powinien cechować się zdolnościami logistycznymi, aby odpowiednio planować dostawy i rozkład towaru. Umiejętność pracy zespołowej przyda się podczas wyzwań na miejscu pracy.

Operator produkcji

Dołącz do zespołu QCIS. Operator produkcji jest odpowiedzialny za raportowanie wszelkich nieproduktywności występujących w trakcie procesu produkcji oraz szybkie reagowanie na wyzwania. Operator produkcji sprawdza części kontrolne i jakościowe oraz powtarza ostateczną inspekcję wyrobów.

Kontroler jakości

Dołącz do zespołu QCIS. Kontroler jakości nadzoruje proces produkcyjny i dąży, aby ostateczny produkt był zgodny z ustalonymi normami. Dokładność, pracowitość i zaangażowanie to najważniejsze cechy, którymi powinien wykazywać się specjalista z zakresu kontroli jakości.

Pracownik produkcji

Dołącz do zespołu QCIS. Pracownik produkcji zajmuje się produkcją towarów. W zakres obowiązków pracownika produkcji może wchodzić podawanie surowców do urządzeń produkcyjnych, obsługa maszyn, czy pakowanie gotowych produktów przed ich dystrybucją. Pracownik produkcji pomaga tworzyć, montować i testować produkty lub części. Może poddawać analizie wytwarzane przez siebie części lub gotowe produkty, aby spełniały normy jakości i zapewniały standardy bezpieczeństwa.