Sortowanie i montaż

Objęcie przez nasz zespół wskazanych zadań w procesie produkcji lub w procesie sortowania produktu, wprowadzenie procedur bezpieczeństwa i efektywnych zmian procesowych mających na celu przyspieszenie pracy i wyeliminowanie wszelkich negatywnych czynników, które obniżają jakość usług przedsiębiorstw.